ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΎΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αρ. Πρωτ. :24 Σήμερα Παρασκευή 02/11/2018 στο χώρο του πολιτιστικού – συνεργατικού καφενείου “Μπεντρεντίν” Σεύθη Ά 6, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Κωνσταντίνου Δελτσίδη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:   διοργάνωση μουσικής παράστασης με ελεύθερη είσοδο από εθελοντές καλλιτέχνες στο […]

εθελοντική προσφορά μη μελών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΎΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αρ. Πρωτ. :23 Σήμερα Παρασκευή 19/10/2018 στο χώρο του πολιτιστικού – συνεργατικού καφενείου “Μπεντρεντίν” Σεύθη Ά 6, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Κωνσταντίνου Δελτσίδη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:   διοργάνωση μουσικής παράστασης με ελεύθερη είσοδο από εθελοντές καλλιτέχνες στο […]

Εθελοντική Προσφορά Μη μελών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΎΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αρ. Πρωτ. :22 Σήμερα Παρασκευή 28/09/18 στο χώρο του πολιτιστικού – συνεργατικού καφενείου “Μπεντρεντίν” Σεύθη Ά 6, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Κωνσταντίνου Δελτσίδη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:   διοργάνωση μουσικής παράστασης με ελεύθερη είσοδο από εθελοντές καλλιτέχνες στο […]

Εθελοντική Προσφορά Μη μελών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΎΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αρ. Πρωτ. :21 Σήμερα Παρασκευή 20/09/18 στο χώρο του πολιτιστικού – συνεργατικού καφενείου “Μπεντρεντίν” Σεύθη Ά 6, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Κωνσταντίνου Δελτσίδη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:   διοργάνωση μουσικής παράστασης με ελεύθερη είσοδο από εθελοντές καλλιτέχνες στο […]

Εθελοντική Προσφορά Μη Μελών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΎΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αρ. Πρωτ. :20 Σήμερα Δευτέρα 10/09/18 στο χώρο του πολιτιστικού – συνεργατικού καφενείου “Μπεντρεντίν” Σεύθη Ά 6, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Κωνσταντίνου Δελτσίδη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:   διοργάνωση μουσικής παράστασης με ελεύθερη είσοδο από εθελοντές καλλιτέχνες στο […]

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΎΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αρ. Πρωτ. :19 Σήμερα Παρασκευή 03/08/18 στο χώρο του πολιτιστικού – συνεργατικού καφενείου “Μπεντρεντίν” Σεύθη Ά 6, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Κωνσταντίνου Δελτσίδη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:   διοργάνωση μουσικής παράστασης με ελεύθερη είσοδο από εθελοντές καλλιτέχνες στο […]

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΎΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αρ. Πρωτ. :18 Σήμερα Παρασκευή 13/07/18 στο χώρο του πολιτιστικού – συνεργατικού καφενείου “Μπεντρεντίν” Σεύθη Ά 6, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Κωνσταντίνου Δελτσίδη, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:   διοργάνωση μουσικής παράστασης με ελεύθερη είσοδο από εθελοντές καλλιτέχνες στο […]